C-R-Labs

Chia sẻ kiến thức nền tảng về SEO - Marketing - SEM. Guide line hướng dẫn đào tạo SEO Marketing nền tảng. Cập nhật tin tức mới nhất về thuật toán Search Engine và tin tức marketing mới nhất tại Việt Nam cũng như trên thế giới.

Cách sử dụng Instagram Insights (trong 9 bước đơn giản)

Comments

Dữ liệu giúp bạn hiểu đối tượng của mình. Nó cho bạn biết họ làm mọi việc như thế nào, họ thích gì và họ là ai. Bạn chắc chắn có thể đưa ra các quyết định kinh doanh dựa trên cảm xúc của bản thân, nhưng bạn có nhiều khả năng đạt được thành công hơn khi bạn có thể xác thực các giả định bằng những sự thật lạnh lùng và khó hiểu.