Báo cáo của Facebook về việc sử dụng các công cụ kỹ thuật số trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ

Facebook báo cáo số lượng các doanh nghiệp nhỏ sử dụng các công cụ kỹ thuật số đã tăng trên toàn cầu, tăng từ 81% lên 88% trong sáu tháng qua.

Việc áp dụng các công cụ kỹ thuật số đã tăng mạnh trong đại dịch COVID-19. Các doanh nghiệp nhỏ đã phải thích nghi với những cách tiếp cận khách hàng mới, ngoài việc khắc phục những hạn chế vật lý đặt ra trong hoạt động của họ.

Theo một cuộc khảo sát của Facebook, các doanh nghiệp vừa và nhỏ thường báo cáo việc sử dụng các công cụ kỹ thuật số để quảng cáo và giao tiếp với khách hàng. Mặc dù việc sử dụng các công cụ kỹ thuật số ngày càng tăng trên nhiều mục đích.

Dữ liệu từ cuộc khảo sát của Facebook được chia sẻ như một phần của báo cáo Tình trạng Doanh nghiệp Nhỏ của công ty. Phần lớn báo cáo dài 55 trang tập trung vào những thay đổi về doanh thu, việc làm và tỷ lệ đóng cửa.

Quảng cáo

Tiếp tục đọc bên dưới

Nếu bạn đào sâu vào báo cáo, bạn sẽ tìm thấy một chương dành riêng cho các công cụ kỹ thuật số. Dữ liệu này đáng được xem xét để cập nhật nhu cầu của các chủ doanh nghiệp nhỏ khi cơ cấu hoạt động của họ chuyển dịch nhanh chóng sang không gian kỹ thuật số.

Dưới đây là những điểm nổi bật từ phần bốn của báo cáo Tình trạng Doanh nghiệp Nhỏ của Facebook cho năm 2021.

Việc sử dụng các công cụ kỹ thuật số của các doanh nghiệp nhỏ vào năm 2021

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ sử dụng các công cụ kỹ thuật số như thế nào?

Phần lớn các nhà lãnh đạo trong các doanh nghiệp nhỏ vẫn đang hoạt động cho biết việc sử dụng các công cụ kỹ thuật số ngày càng gia tăng.

Mức tăng lớn nhất được thấy trong quảng cáo và bán hàng hóa và dịch vụ, với tỷ lệ các doanh nghiệp vừa và nhỏ sử dụng các công cụ kỹ thuật số cho những mục đích này tăng lần lượt là 21% điểm và 12%.

Quảng cáo

Tiếp tục đọc bên dưới

Việc sử dụng các công cụ kỹ thuật số được báo cáo của các SMB tính đến tháng 7 năm 2021, theo thứ tự sử dụng được báo cáo nhiều nhất đến mức sử dụng ít được báo cáo nhất, là:

  • Quảng cáo
  • Giao tiếp với khách hàng
  • Bán hàng hóa và dịch vụ
  • Phân tích hoặc nghiên cứu để trả lời các câu hỏi kinh doanh
  • Phối hợp hoặc cộng tác giữa các nhân viên
  • Thuê mướn

Biểu đồ dưới đây cho thấy mức độ sử dụng đã thay đổi như thế nào trong sáu tháng qua. Ở phía bên tay phải, bạn sẽ thấy số lượng các SMB nói rằng họ không sử dụng các công cụ kỹ thuật số đang giảm nhanh chóng.

doanh nghiệp nhỏ sử dụng các công cụ kỹ thuật số vào năm 2021Ảnh chụp màn hình từ dataforgood.fb.com, tháng 9 năm 2021.

Những loại hình doanh nghiệp vừa và nhỏ nào đang sử dụng công cụ kỹ thuật số?

Việc áp dụng các công cụ kỹ thuật số được phân biệt giữa các lĩnh vực. Ví dụ: trong lĩnh vực xây dựng, 80% báo cáo sử dụng các công cụ kỹ thuật số, so với 93% trong lĩnh vực CNTT-TT.

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực CNTT-TT đã báo cáo việc sử dụng nhiều hơn các công cụ kỹ thuật số trên tất cả các danh mục, ngoại trừ bán hàng hóa và dịch vụ, Những doanh nghiệp bán buôn và bán lẻ có nhiều khả năng báo cáo việc sử dụng các công cụ kỹ thuật số để bán hàng hóa và dịch vụ.

Các SMB hướng tới người tiêu dùng có nhiều khả năng sử dụng các công cụ kỹ thuật số để quảng cáo hơn so với các SMB không hướng tới người tiêu dùng. Việc gia tăng sử dụng các công cụ quảng cáo kỹ thuật số được thúc đẩy chủ yếu bởi các SMB trong lĩnh vực khách sạn.

Các doanh nghiệp nhỏ trong hầu hết các lĩnh vực cho biết giao tiếp với khách hàng là lý do phổ biến nhất khiến họ sử dụng các công cụ kỹ thuật số. Lĩnh vực khách sạn là lĩnh vực ngoại lệ duy nhất, nơi mà các công cụ quảng cáo được sử dụng nhiều hơn là các công cụ truyền thông.

Quảng cáo

Tiếp tục đọc bên dưới

Tác động như thế nào cho đến nay?

Việc sử dụng ngày càng nhiều các công cụ kỹ thuật số hầu hết là một điều tốt cho các doanh nghiệp nhỏ. Khoảng 69% doanh nghiệp vừa và nhỏ cho biết việc sử dụng các công cụ kỹ thuật số đã có ít nhất một tác động tích cực đến hoạt động kinh doanh của họ, chẳng hạn như tăng doanh số bán hàng hoặc cơ sở khách hàng.

Nhiều SMB báo cáo rằng các công cụ kỹ thuật số đã dẫn đến sự gia tăng doanh số bán hàng hơn bất kỳ tác động nào khác, kéo theo sự gia tăng cơ sở khách hàng hoặc nhà cung cấp.

Hơn 30% doanh nghiệp nhỏ cho biết các công cụ kỹ thuật số hoàn toàn không có tác động. Có lẽ ở đây có một cơ hội để huấn luyện các SMB và giúp họ định hướng thế giới công việc kỹ thuật số?

Báo cáo của Facebook về việc sử dụng các công cụ kỹ thuật số trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ

Hơn một nửa số SMB (53%) xác nhận rằng việc sử dụng các công cụ kỹ thuật số của họ có khả năng thay đổi vĩnh viễn do đại dịch COVID-19.

Quảng cáo

Tiếp tục đọc bên dưới

Nguồn: Báo cáo trạng thái doanh nghiệp nhỏ của Facebook

Leave a Comment