Google cập nhật các công cụ kiểm tra AMP, tính thân thiện với thiết bị di động và kết quả phong phú

Google đang cập nhật các công cụ kiểm tra AMP, Tính thân thiện với thiết bị di động và Kết quả nhiều định dạng trong Search Console với các tính năng từ công cụ Kiểm tra URL.

Để giải quyết sự mâu thuẫn giữa từng công cụ này, Google đang điều chỉnh chúng về mặt thiết kế và tính năng.

Về mặt kỹ thuật, đây là tất cả các công cụ độc lập, mặc dù chúng được cung cấp bởi cùng một động cơ.

Công cụ này đã phát triển qua nhiều năm và những bản cập nhật đó vẫn tồn tại giữa tất cả bốn công cụ.

Mặt khác, điều chưa theo kịp là giao diện người dùng và các tính năng của mỗi công cụ.

Những tính năng nâng cao này riêng biệt, tạo ra trải nghiệm ít trôi chảy hơn cho người dùng khi điều hướng giữa chúng.

Quảng cáo

Tiếp tục đọc bên dưới

Các công cụ kiểm tra AMP, Tính thân thiện với thiết bị di động và Kết quả nhiều định dạng hiện đã “hoàn toàn phù hợp” với Công cụ kiểm tra URL.

Điều đó có nghĩa là tất cả các tính năng trước đây hiện đã được tiêu chuẩn hóa và các tính năng mới từ Công cụ kiểm tra URL đang được thêm vào các công cụ chưa có chúng.

Cụ thể, kể từ bây giờ, các trường sau sẽ được báo cáo trên cả bốn công cụ:

  • Tính khả dụng của trang: Liệu Google có thể thu thập dữ liệu trang hay không, hoặc bất kỳ trở ngại nào mà Google gặp phải khi thu thập dữ liệu URL.
  • Tiêu đề HTTP: Phản hồi tiêu đề HTTP được trả về từ URL được kiểm tra.
  • Ảnh chụp màn hình trang: Trang được hiển thị như được nhìn thấy bởi Google.
  • Kiểm tra AMP được ghép nối: Kiểm tra cả URL chuẩn và URL AMP.

Quảng cáo

Tiếp tục đọc bên dưới

Dưới đây là ví dụ về kết quả kiểm tra trông như thế nào trong công cụ kiểm tra Kết quả nhiều định dạng được cập nhật:

công cụ kết quả nhiều định dạng của googleẢnh chụp màn hình từ Develop.google.com, tháng 10 năm 2021.

Ảnh nổi bật: IB Photography / Shutterstock

Leave a Comment