Cách sử dụng Instagram Insights (trong 9 bước đơn giản)

Comments

Dữ liệu giúp bạn hiểu đối tượng của mình. Nó cho bạn biết họ làm mọi việc như thế nào, họ thích gì và họ là ai. Bạn chắc chắn có thể đưa ra các quyết định kinh doanh dựa trên cảm xúc của bản thân, nhưng bạn có nhiều khả năng đạt được thành công hơn khi bạn có thể xác thực các giả định bằng những sự thật lạnh lùng và khó hiểu.

Đây là cách thêm liên kết vào câu chuyện trên Instagram của bạn [Pro Tip]

Comments

Hơn 500 triệu tài khoản sử dụng tính năng Câu chuyện của Instagram và một phần ba số Câu chuyện được xem nhiều nhất trên Instagram là do các thương hiệu (Instagram) tạo ra. Rõ ràng là tính năng này đã gây được tiếng vang cho cơ sở của Instagram và các doanh nghiệp có thể tận dụng nó để nâng cao nhận thức và mức độ tương tác với khán giả của họ.