C-R-Labs

Chia sẻ kiến thức nền tảng về SEO - Marketing - SEM. Guide line hướng dẫn đào tạo SEO Marketing nền tảng. Cập nhật tin tức mới nhất về thuật toán Search Engine và tin tức marketing mới nhất tại Việt Nam cũng như trên thế giới.

Cách Mua Phần mềm Kinh doanh, Theo Giám đốc Học tập & Phát triển của HubSpot

Comments

Bài đăng này là một phần của Made @ HubSpot, một loạt bài về lãnh đạo tư tưởng nội bộ, qua đó chúng tôi rút ra các bài học từ các thử nghiệm do chính HubSpotters của chúng tôi thực hiện.

Là một người quản lý công nghệ học tập của HubSpot, đôi khi tôi đã mua phần mềm sai cách. Tôi đã đẩy nhanh tiến độ mà không có đối tác kỹ thuật phù hợp, tôi đã bỏ lỡ thời hạn tự động gia hạn hợp đồng và tôi đã đưa ra các thay đổi cho nhóm của mình mà không có sự đồng cảm về cách nó có thể ảnh hưởng đến hàng ngày của họ.