Từ khóa phủ định khác nhau như thế nào?

Bạn đã bao giờ đối mặt với tình huống quảng cáo tìm kiếm có trả tiền của bạn được xếp hạng cho một từ khóa sai mà bạn không có ý định xếp hạng cho quảng cáo đó chưa? Chà, bạn không đơn độc vì điều đó đã xảy ra với những người tốt nhất trong chúng ta.

Rất nhiều lần, một quảng cáo có thể được xếp hạng cho một từ khóa có mật độ cao trong nội dung quảng cáo nhưng không phải là từ khóa mục tiêu. Và, đó là một sự lãng phí lớn về cả thời gian và tiền bạc bởi vì xếp hạng cho các từ khóa không liên quan chẳng có lợi ích gì.

Quảng cáo của bạn sẽ được hiển thị cho những người không liên quan, những người sẽ không quan tâm đến sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Và, những người đó cũng sẽ khó chịu vì họ được hiển thị những quảng cáo không liên quan.

Để tránh trường hợp như vậy, bạn có thể sử dụng các từ khóa phủ định để đảm bảo bạn không xếp hạng cho các từ khóa không liên quan.

Từ khóa phủ định là gì và chúng khác nhau như thế nào?

Từ khóa phủ định là các cụm từ tìm kiếm mà bạn loại trừ khỏi chiến dịch của mình để tránh được xếp hạng cho các từ khóa không liên quan.

Không giống như các từ khóa thông thường mà bạn muốn xếp hạng, đây là những từ khóa mà bạn muốn tránh xếp hạng. Đó là khía cạnh quan trọng làm cho từ khóa phủ định khác với từ khóa thông thường.

Một cách khác mà từ khóa phủ định khác với các từ khóa khác là cách các biến thể gần giống được xử lý trong từng trường hợp. Đối với các từ khóa thông thường, các biến thể gần giống của chúng cũng được nhắm mục tiêu tự động. Đối với những điều này, bạn cần phải thêm cụ thể các biến thể gần giống vì chỉ các từ khóa phủ định đã thêm mới được xem xét.

Bạn có thể thêm những thứ này vào chiến dịch Mạng tìm kiếm và Mạng hiển thị của Google để tránh hiển thị quảng cáo của bạn trên các trang web sử dụng những từ khóa đó. Chúng cũng có thể được thêm vào Bing của bạn hoặc các chiến dịch quảng cáo khác.

Những điều này giúp bạn nhắm mục tiêu chiến dịch của mình đến đúng người và nhận được kết quả tốt nhất từ ​​quảng cáo của bạn.

Cách tìm từ khóa phủ định

Nếu bạn chạy các chiến dịch quảng cáo thông thường, thì bạn nên xây dựng danh sách các từ khóa để chặn. Điều này sẽ giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian và tiền bạc bị lãng phí khi quảng cáo của bạn được kích hoạt bởi các từ khóa không liên quan.

Tìm kiếm và tìm kiếm các từ khóa này không khác với việc tìm kiếm các từ khóa thông thường. Về cơ bản, nó là quá trình tương tự, ngoại trừ việc bạn tìm kiếm những từ khóa không liên quan nhất trong danh sách, thay vì những từ khóa phù hợp nhất.

Dưới đây là một số cách mà bạn có thể tìm các từ khóa không liên quan để chặn cho các chiến dịch quảng cáo của mình.

Sử dụng Báo cáo Cụm từ Tìm kiếm của Google

Báo cáo cụm từ tìm kiếm của Google hiển thị các truy vấn tìm kiếm thực tế mà người dùng đã tìm kiếm đã kích hoạt quảng cáo của bạn và nhận được một nhấp chuột. Nếu bạn đi sâu vào báo cáo này, bạn sẽ tìm thấy các cụm từ mà quảng cáo của bạn được hiển thị, nhưng không chính xác là những gì bạn muốn nhắm mục tiêu.

Đây có thể là những thuật ngữ gần với từ khóa mục tiêu của bạn nhưng không chính xác là những gì bạn cung cấp. Và, nếu bạn vẫn không thể tìm ra những từ khóa nào cần tránh, bạn luôn có thể xem xét tỷ lệ nhấp chuột và chuyển đổi.

Tìm những từ khóa có tỷ lệ chuyển đổi thấp nhất vì rất có thể đây là những từ khóa không liên quan nhất. Bạn có thể sắp xếp danh sách của mình và xem xét các từ khóa có chuyển đổi thấp nhất để tìm từ khóa phủ định.

Sử dụng Công cụ lập kế hoạch từ khóa của Google

Mặc dù Công cụ lập kế hoạch từ khóa của Google về cơ bản nhằm tìm các từ khóa thông thường để nhắm mục tiêu, nhưng nó cũng có thể được sử dụng để tìm các từ khóa phủ định.

Khi bạn tìm kiếm từ khóa, Công cụ lập kế hoạch từ khóa cũng hiển thị danh sách các từ khóa có liên quan. Bạn có thể sử dụng danh sách này để tìm những từ khóa có vẻ giống với từ khóa mục tiêu của bạn nhưng dành cho đối tượng mục tiêu hoàn toàn khác. Bạn có thể chọn những từ khóa này làm từ khóa phủ định cho các chiến dịch của mình.

Sử dụng Công cụ Tìm Từ khoá

Ngoài Công cụ lập kế hoạch từ khóa của Google, thực tế bạn có thể sử dụng bất kỳ công cụ tìm kiếm từ khóa nào khác để tìm từ khóa phủ định. Bất kỳ công cụ nào cung cấp danh sách các từ khóa có liên quan đều có thể được sử dụng để tìm những từ khóa này theo cách tương tự như được mô tả ở trên cho Công cụ lập kế hoạch từ khóa.

Các loại từ khóa phủ định

Có ba loại tùy chọn cho từ khóa phủ định mà bạn có thể chọn. Mỗi loại sẽ chặn quảng cáo cho các loại cụm từ tìm kiếm khác nhau. Tùy thuộc vào yêu cầu của bạn, bạn có thể chọn loại phù hợp với bạn nhất.

Dưới đây là ba loại từ khóa phủ định, cùng với giải thích về cách hoạt động của từng loại:

Kết hợp chuẩn xác

Từ khóa phủ định đối sánh chính xác phải đối sánh chính xác với cụm từ tìm kiếm để từ khóa đó hoạt động. Nếu cụm từ tìm kiếm thậm chí hơi khác một chút, thì quảng cáo của bạn sẽ được hiển thị và từ khóa phủ định sẽ không hoạt động.

Vì vậy, nếu từ khóa đối sánh chính xác phủ định của bạn có hai từ, thì một cụm từ dài hơn sử dụng hai từ đó sẽ vẫn kích hoạt quảng cáo và sẽ không bị chặn.

Thí dụ: Nếu từ khóa phủ định của bạn là “giày chạy bộ”, thì bất kỳ truy vấn nào khác với đối sánh chính xác sẽ không bị chặn. Vì vậy, “giày chạy bộ dành cho nam”, “giày chạy bộ màu xanh” hoặc bất kỳ cụm từ nào khác có từ giày chạy bộ sẽ kích hoạt quảng cáo của bạn.

Đối sánh cụm từ

Từ khóa phủ định đối sánh cụm từ sẽ chặn quảng cáo cho tất cả các truy vấn tìm kiếm có chứa từ khóa phủ định chính xác trong một cụm từ dài hơn. Vì vậy, trong ví dụ trên, nếu từ khóa phủ định hai từ được bao gồm trong một cụm từ dài hơn, quảng cáo sẽ không được kích hoạt.

Điều này tốt hơn các từ khóa đối sánh chính xác khi có thể có một số truy vấn tìm kiếm chứa cùng một từ khóa cơ bản. Điều này sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian thêm tất cả các biến thể có thể có của từ khóa phủ định theo cách thủ công.

Thí dụ: Ví dụ tương tự, với một cụm từ khớp với bất kỳ cụm từ tìm kiếm nào có chứa các từ chính xác “giày chạy bộ” sẽ chặn quảng cáo của bạn. Vì vậy, “giày chạy bộ dành cho nam”, “giày chạy bộ màu xanh” hoặc bất kỳ cụm từ nào khác có từ giày chạy bộ sẽ bị chặn. Tuy nhiên, các truy vấn tìm kiếm như “giày nam”, “giày chạy bộ”, v.v. sẽ không chặn quảng cáo vì những truy vấn này không chứa từ khóa chính xác.

Đối sánh rộng

Với từ khóa phủ định đối sánh rộng, quảng cáo của bạn sẽ bị loại trừ đối với tất cả các cụm từ tìm kiếm chứa dù chỉ một từ duy nhất từ ​​từ khóa của bạn. Vì vậy, nếu bạn có hai từ trong từ khóa phủ định của mình, tất cả các truy vấn tìm kiếm bao gồm một trong hai từ sẽ bị chặn.

Thí dụ: Đối với từ khóa phủ định “giày chạy bộ”, kết hợp rộng sẽ chặn quảng cáo cho tất cả các cụm từ tìm kiếm có chứa từ “chạy bộ” hoặc “giày”. Vì vậy, các truy vấn tìm kiếm như “giày nam”, “giày chạy bộ”, v.v. cũng sẽ bị chặn.

Cách Thêm Từ khoá Phủ định vào Chiến dịch của Bạn

Khi bạn đã xây dựng danh sách các từ khóa không liên quan mà bạn không muốn xếp hạng, bạn cần thêm chúng vào các chiến dịch quảng cáo của mình. Cả Google và Bing đều cung cấp tùy chọn này để thêm các từ khóa mà quảng cáo sẽ bị chặn.

Dưới đây là các quy trình từng bước để thêm chúng vào các chiến dịch quảng cáo của bạn:

Các bước để Thêm Từ khoá Phủ định vào Chiến dịch Tìm kiếm của Google

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google AdWords của bạn.
 2. Chuyển đến tab Từ khóa.
 3. Nhấp vào tab Từ khóa phủ định.
 4. Nhấp vào + Từ khóa.
 5. Từ tùy chọn “Chọn nhóm quảng cáo”, hãy chọn chiến dịch và nhóm quảng cáo mà bạn muốn thêm từ khóa phủ định vào.
 6. Thêm từ khóa và sử dụng các ký hiệu thích hợp để chọn loại đối sánh.
 7. Nhấp vào để lưu.

Các bước để Thêm Từ khoá Phủ định vào Chiến dịch Hiển thị của Google

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google AdWords của bạn.
 2. Chuyển đến tab “Mạng hiển thị”.
 3. Nhấp vào + Nhắm mục tiêu.
 4. Từ các tùy chọn “Nhắm mục tiêu và loại trừ nhóm quảng cáo” và “Loại trừ chiến dịch”, hãy chọn nhóm quảng cáo hoặc chiến dịch mà bạn muốn thêm từ khóa phủ định.
 5. Nhấp vào “Thêm loại trừ nhóm quảng cáo” hoặc “Thêm loại trừ chiến dịch” từ menu thả xuống và sau đó chọn “Từ khóa hiển thị”.
 6. Nhấp vào để lưu.

Bạn có thể xem danh sách từ khóa phủ định của mình để xem tất cả các từ khóa mà bạn đã thêm.

Các bước để Thêm Từ khoá Phủ định vào Chiến dịch Quảng cáo Bing

Đây là quá trình thêm từ khóa phủ định vào cấp nhóm quảng cáo hoặc cấp chiến dịch. Không giống như Google, Bing không cho phép thêm chúng ở cấp độ từ khóa.

 1. Nhấp vào tùy chọn “Chiến dịch” ngay trên đầu trang.
 2. Nhấp vào tab Từ khóa.
 3. Chọn Xem và sau đó chọn từ khóa phủ định.
 4. Nhấp vào Chiến dịch hoặc Nhóm quảng cáo.
 5. Nhấp vào “thêm từ khóa phủ định”.
 6. Chọn một chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo, sau đó thêm các từ khóa phủ định của bạn.

Một điểm khác biệt nữa giữa Google và Bing là Bing không cho phép các từ khóa loại đối sánh rộng. Vì vậy, bạn chỉ có thể thêm từ khóa phủ định đối sánh chính xác hoặc đối sánh cụm từ cho các chiến dịch quảng cáo Bing.

Phần kết luận

Nếu quảng cáo của bạn hiển thị cho sai người và được kích hoạt bởi các từ khóa sai, thì điều đó có hại cho bạn cũng như người dùng tìm kiếm. Vì vậy, bạn nên chặn quảng cáo của mình hiển thị cho các từ khóa nhất định.

Đó là mục đích của việc thêm từ khóa phủ định vào chiến dịch quảng cáo của bạn. Chúng đảm bảo rằng quảng cáo của bạn không bị kích hoạt bởi các truy vấn tìm kiếm không liên quan. Bài đăng này trình bày chi tiết mọi thứ bạn cần biết về những từ khóa đó và cách thêm những từ khóa này vào chiến dịch quảng cáo của bạn.

Leave a Comment