Yelp Báo cáo Sự tăng trưởng Chính trong Tìm kiếm Đối với Các Doanh nghiệp Đa dạng

Báo cáo tác động kinh tế địa phương mới nhất của Yelp cho thấy lượng tìm kiếm các doanh nghiệp đa dạng đã tăng đáng kể trong năm qua.

Báo cáo định nghĩa một doanh nghiệp đa dạng là cơ sở do phụ nữ làm chủ, người da đen, người châu Á làm chủ hoặc cơ sở thuộc sở hữu của người Latin.

Các doanh nghiệp được xác định là do phụ nữ làm chủ, người da đen, người gốc châu Á hoặc người gốc Latin có thể hiển thị các thuộc tính trên trang Yelp của họ để hỗ trợ mọi người tìm kiếm một doanh nghiệp đa dạng.

Chủ doanh nghiệp có thể chọn tham gia vào nhiều thuộc tính, nếu có, chẳng hạn như thuộc tính Da đen và phụ nữ làm chủ.

Dữ liệu Yelp theo dõi khi chủ sở hữu doanh nghiệp chọn tham gia các thuộc tính đó trên trang doanh nghiệp của họ. Báo cáo mới nhất của nó nhằm mục đích đo lường tác động của đại dịch đối với sự quan tâm của người tiêu dùng đối với các doanh nghiệp đa dạng.

Bài viết này bao gồm các điểm nổi bật từ báo cáo, bắt đầu với dữ liệu tìm kiếm, cũng như tin tức về thuộc tính nhận dạng mới có sẵn cho chủ sở hữu doanh nghiệp.

Dữ liệu tìm kiếm của Yelp cho thấy sự quan tâm ngày càng tăng của người tiêu dùng đối với các doanh nghiệp đa dạng

Trong năm qua, bao gồm tháng 2 năm 2020 đến tháng 2 năm 2021, các tìm kiếm cho các doanh nghiệp đa dạng đã tăng 2,930%.

Cụ thể hơn:

 • Tỷ lệ tìm kiếm trên Yelp cho các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ ở Hoa Kỳ đã tăng lên 264%
 • Tỷ lệ tìm kiếm trên Yelp cho các doanh nghiệp thuộc sở hữu của người da đen ở Hoa Kỳ đã tăng lên 3,085%
 • Tỷ lệ tìm kiếm trên Yelp cho các doanh nghiệp thuộc sở hữu của Latinx ở Hoa Kỳ đã tăng lên 4,077%
 • Tỷ lệ tìm kiếm trên Yelp cho các doanh nghiệp do người châu Á làm chủ tại Hoa Kỳ đã tăng 130%

Yelp Báo cáo Sự tăng trưởng Chính trong Tìm kiếm Đối với Các Doanh nghiệp Đa dạng

Báo cáo của Yelp nêu chi tiết những loại hình kinh doanh nào có sự gia tăng đáng kể trong mối quan tâm của người tiêu dùng:

Quảng cáo

Tiếp tục đọc bên dưới

 • Do phụ nữ làm chủ: lượt tìm kiếm nhà hàng tăng 8,620%
 • Thuộc sở hữu của Latinx: tìm kiếm tiệm làm móng tay 1,589%, tìm kiếm các tiệm làm tóc 5,762%
 • Thuộc sở hữu của người da đen: tìm kiếm cho các cửa hàng hoa 5,740%, tìm kiếm nhà hàng thuần chay tăng lên 2,142%
 • Thuộc sở hữu của người châu Á: tìm kiếm các tiệm bánh lên 721%, tìm kiếm các cửa hàng cà phê 652%

Yelp Báo cáo Sự tăng trưởng Chính trong Tìm kiếm Đối với Các Doanh nghiệp Đa dạng

Ngoài việc khách hàng ngày càng tìm đến các doanh nghiệp đa dạng, sự tham gia của các doanh nghiệp đa dạng cũng tăng theo.

Báo cáo của Yelp định nghĩa mức độ tương tác là xem một trang kinh doanh, đăng bài đánh giá hoặc đăng ảnh.

Mức độ tương tác tăng mạnh đối với một số danh mục kinh doanh nhất định sau khi họ thêm thuộc tính nhận dạng vào trang Yelp của mình.

Quảng cáo

Tiếp tục đọc bên dưới

Biểu đồ dưới đây minh họa sự thay đổi trong mối quan tâm của người tiêu dùng sau khi một thuộc tính nhận dạng được thêm vào:

Yelp Báo cáo Sự tăng trưởng Chính trong Tìm kiếm Đối với Các Doanh nghiệp Đa dạng

Điểm nổi bật bổ sung từ báo cáo của Yelp

Các điểm dữ liệu đáng chú ý khác được lấy từ báo cáo của Yelp về các doanh nghiệp đa dạng:

 • Người tiêu dùng đánh giá nhiều doanh nghiệp do phụ nữ, người Da đen và người Latin làm chủ cao hơn các doanh nghiệp khác.
 • Phụ nữ, người da đen và chủ doanh nghiệp Latinx tương tác với phản hồi của người tiêu dùng trên Yelp nhiều hơn các doanh nghiệp khác.
 • Trong 94% trong các danh mục có doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, xếp hạng sao trung bình cho các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ cao hơn so với danh mục nói chung.
 • Trong 86% trong các danh mục có doanh nghiệp thuộc sở hữu của người da đen, xếp hạng sao trung bình cho doanh nghiệp do người da đen làm chủ cao hơn mức trung bình của danh mục.
 • Trong 90% của các danh mục có doanh nghiệp thuộc sở hữu của Latinx, xếp hạng sao trung bình cho doanh nghiệp thuộc sở hữu của Latinx cao hơn so với các doanh nghiệp khác trong các danh mục đó.

Thuộc tính mới dành cho doanh nghiệp do người châu Á làm chủ

Cùng với báo cáo này, Yelp đã giới thiệu một cách mới để các doanh nghiệp tự nhận là do người châu Á làm chủ nếu họ chọn làm như vậy với thuộc tính doanh nghiệp tự do.

Quảng cáo

Tiếp tục đọc bên dưới

Chủ sở hữu doanh nghiệp có thể thêm thuộc tính mới vào trang Yelp theo ý mình theo cách thủ công. Sau khi được thêm, nó sẽ có thể tìm kiếm được cho những người dùng khác.

Làm theo các bước bên dưới để thêm thuộc tính do người châu Á sở hữu hoặc các thuộc tính khác được đề cập trong bài đăng này vào trang Yelp:

 • Đăng nhập vào Yelp for Business
 • Trong phần Tiện nghi, nhấp vào Thêm hoặc Chỉnh sửa
 • Chọn Có bên cạnh các thuộc tính áp dụng
 • Nhấp vào Lưu thay đổi

Nguồn: Blog chính thức của Yelp, Trung bình kinh tế Yelp

Leave a Comment